Oszteopátia tanfolyam

Oszteopátia tanfolyam - Tananyag

Az oszteopátia hatékony alkalmazásához szükséges elméleti háttér és a speciális manuális készségek összefonódását támogató oktatás érdekében a tananyag modulárisan felépített és logikusan egymásra épülve segíti az előrehaladást. 

A tananyag megfelel a németországi irányelveknek és az alábbi szervezetek által elismert:

BAO – Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie
VOD – Verband der Osteopathen Deutschland
AFO – Akademie für Osteopathie

Az oszteopátia tanulása összetett folyamat. Ehhez nyújt segítséget az a 20 év oktatási tapasztalat, amit a németországi Alkalmazott Oszteopátia Intézet (Institute für angewandte Osteopathie) magáénak mondhat.

A képzés továbbképzésnek minősül, munkavégzésre jogosító végzettséget Magyarországon nem biztosít. ÁNTSZ engedély a praktizáláshoz az alapképzettségre kérhető! 

Az 5. év végén sikeres vizsga esetén a német iskola által kiállított, a németországival egyenlő értékű tanúsítványt kapnak a résztvevők.

A képzés felépítése: 

  • Parietalis oszteopátia: Anatómia és fiziológia, a parietális rendszer vizsgálata és kezelése mobilizációs, manipulációs, izom-energia, fascia stb. technikákkal. 
  • Visceralis oszteopátia: Anatómia és fiziológia, a visceralis rendszer vizsgálata és kezelése
  • Cranialis oszteopátia: Anatómia és fiziológia, a cranialis rendszer vizsgálata és kezelése
  • Alkalmazott oszteopátia: Az oszteopátia gyakorlatát tanítja a mindennapi praxisban. Segít abban, hogy a modulokban tanult ismereteket rendszerben tudjuk használni és át tudjuk ültetni a gyakorlatba. 
  • Klinikai ismeretek: A fizikai és mentális betegségek tüneteinek felismerése és megértése alapvető fontosságú egy oszteopátnak. Ezen ismeretek birtokában képes mérlegelni és minimalizálni a kezelések kockázatát és segít felismerni a kompetencia határokat.
  • General Osteopathic Treatment (GOT): Egész testet érintő, oszteopát alapelveket figyelembe vevő mobilizációs technika.
  • Reflextechnikák: Különböző reflexes kivetülési területek kezelése oszteopát nézőpont alapján.
  • Neurológia: Megértése az oszteopát kezelések alapját adja, ismerete elengedhetetlen a hatékony kezelésekhez.

A képzés elején a parietális oszteopátia képezi a tananyag nagyobb részét, majd fokozatosan a viscerális, craniális kezelések és az alkalmazott oszteopátia aránya növekszik.

A klinikai ismeretek 4 évre elosztva jelennek meg a képzésben.

A képzés hossza 5 év – 1400 óra, mely elméleti, gyakorlati és klinikai vizsgával zárul.

A képzési idő tartalmazza a vizsgákat is, melyek minden év végén, az utolsó képzési hétvégén kerülnek megrendezésre.

Az oktatás német nyelven történik szaktolmácsolással.

oszteopátia tanfolyam